News Section News for you

10 Articles Found

Enkhbayar 1
GRE prepartion course starting on October 3
1 Comments
​SDC's next GRE course is starting on October 3rd, 2015. Duration: 4 times a week for 4 weeks Where: SDC Office (Tavan Bogd Plaza, #206)
All in the family
0 Comments
SDC нь эдийн засаг, бодлогын судалгааны чиглэлээр гарсан шилдэг бүтээлүүдийг орчуулан толилуулж байхаар болж байна. Энэ удаад Дэлхийн банкны…