News Section News for you

news Category / Research

SDC нь эдийн засаг, бодлогын судалгааны чиглэлээр гарсан шилдэг бүтээлүүдийг орчуулан толилуулж байхаар болж байна. Энэ удаад Дэлхийн банкны 2014 оны шилдэг эдийн засгийн судалгааны нэгээр шалгарсан судалгааны хураангуйг танилцуулж байна. Continue reading